ข่าวยานยนต์

ผนึกกำลังยักษ์ใหญ่ GM จับมือ Michelin พร้อมผลักดันยางไร้ลม นวัตกรรมใหม่พร้อมเปิดตัวปี2024

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถิติการเกิดขยะจากยางรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยล่าสุดอ้างอิงจากข้อมูลการกำจัดขยะประเภทรถยนต์ในประเทศใต้หวันพบว่าแต่ละปีจะมียางรถยนต์ที่ไม่สามารถกำจัดได้มากถึง 120,000 ตัน เนื่องจากไม่มีโรงงานกำจัดขยะประเภทยางรถยนต์เข้าไปรับขยะประเภทนี้มาทำลาย ทำให้เกิดขยะกำจัดยากก้อนใหญ่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ในประเทศใต้หวัน และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับทุกประเทศที่มีการใช้งานรถยนต์เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน