ครบเครื่องเรื่อง ประกันภัยรถยนต์ ที่ JUST CAR

ประกันรถยนต์ครบวงจร จากบริษัทประภัยชั้นนำ
ประกันภัยิแยนเนอรื

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันรถยนต์ที่กฏหมายบังคับ ยานพาหนะทุกคันต้องมี โดยจะคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต/บาดเจ็บทุพพลภาพของผู้ขับขี่และบุคคลภายนอก แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินทุกชนิด

car_broker

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประเภท 1,3 และ 2+,3+ คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตาม (*ตามเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละประเภท) 
หากเสียหายโดยสิ้นเชิง บริษัทประกันภัยจะชดเชยเต็มทุนของประกัน (*ตามเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละประเภท)

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ประเภท 1

คุ้มครองความเสียหายทั้งรถเราและคู่กรณี คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก แต่มีความสามารถในการชำระเบี้ยประกันถูก

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันรถยนต์ประเภท 2+

คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น

ประกันรถยนต์ประเภท 3

คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เท่านั้น

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ประกันรถยนต์ประเภท 3+

เพิ่มจากประเภท 3 คือ คุ้มครองรถเรากรณีที่ชนกับรถ เท่านั้น

6 เทคนิคในการเลือกประกันภัยรถยนต์

หาความรู้เรื่องประกันรถยนต์ ให้ถ่องแท้ และมีความเข้าใจก่อนขอ

เลือกบริษัทประกันรถที่ใส่ใจลูกค้าและน่าเชื่อถือ

เลือกประเภทประกันและเปรียบเทียบจากทุกเจ้าในตลาด

ประเมินค่าใช้จ่ายที่สามารถรับมือได้

ศึกษารายละเอียดรถยนต์ของคุณ เพราะมีผลในเรื่องของค่าเบี้ยประกัน

ใช้ประโยชน์จากส่วนลดต่าง ๆ

พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรา

Scroll to Top